Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
24
555795

Về việc giới thiệu một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

07/12/2021 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Ngày 29/11/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 463/LĐLĐ về việc giới thiệu một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay, tình hình sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã dần đi vào nề nếp, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương nhận thấy nhu cầu tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp, Công ty là rất lớn do đó giới thiệu một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng  lao động nhiều trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến các địa phương biết. (Xem văn bản tại đây)

Oai Hùng 
(VP LĐLĐ tỉnh)

Văn Bản Mới
Video