Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
10
873532

Nghị quyết 02 thúc đẩy đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam

10/11/2021 07:00 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Sáng 10.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai các nghị quyết về công nhân, công đoàn dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu. Tham dự có đại diện các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Sáng 10.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai các nghị quyết về công nhân, công đoàn dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu. Tham dự có đại diện các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Pho-Chu-Tich (1).jpg

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Chương trình 02) có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam. Nghị quyết giải quyết những vấn đề rất mới với tổ chức công đoàn, trong đó có những vấn đề rất căn bản: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; sự phát triển rất nhanh của công nhân lao động, sự chuyển dịch từ khu vực trong nhà nước ra ngoài nhà nước.  

Tại hội nghị, đại diện các ban, đơn vị của của Tổng Liên đoàn đã thông tin những việc đã, đang và sẽ triển khai Nghị quyết số 02 và Chương trình hành động số 02 theo nhiệm vụ của mình như việc thí điểm thành lập cấp trên trực tiếp cơ sở; đề án chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến; quy trình hướng dẫn giới thiệu, kết nạp đảng viên công nhân….

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình 02 đã được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức. Hầu hết các Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đã xây dựng Chương trình hành động tại cấp mình, đồng thời phối hợp tham mưu xây dựng Chương trình hành động tại cấp ủy đồng cấp. Các ban chuyên môn của Tổng Liên đoàn bước đầu khởi động các nhiệm vụ theo phân công, có ban đã có những kết quả bước đầu.

“Tuy nhiên, còn tình trạng nhiều cán bộ công đoàn chưa hiểu rõ, hiểu sâu nội dung Nghị quyết và Chương trình; nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chưa đúng mức, đúng tầm. Có đơn vị chưa có hoạt động cụ thể triển khai nhiệm vụ theo phân công” – Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị thời gian tới các ban tham mưu đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống về Nghị quyết và Chương trình hành động, trong đó lưu ý phải đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ và chuyên môn. Các cấp công đoàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động sớm nhất và tập trung triển khai thực hiện. Đối với các ban, Văn phòng Tổng Liên đoàn, đồng chí Ngọ Duy Hiểu yêu cầu trước ngày 30/11 phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tiến độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức triển khai các nhiệm vụ, trong đó ưu tiên những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, coi đây là giải pháp cụ thể đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, đồng thời duy trì chế độ báo cáo, giao ban 6 tháng, 1 năm.

Văn Bản Mới
Video